29 Tháng Mười Một, 2019 - 9:00 sáng

Full bộ Tài liệu: Khóa tập huấn online về Phỏng vấn tạo động lực (Tháng 10-11/2019).

28 Tháng Mười Một, 2019 - 1:18 chiều

Tài liệu tham khảo: Đối phó với khách hàng không trung thực.

26 Tháng Mười Một, 2019 - 3:27 chiều

TIP33 – Chương 4: Áp dụng các chiến lược điều trị Rối loạn sử dụng chất kích thích.

2 Tháng Mười, 2019 - 11:37 sáng

Hướng dẫn kỹ thuật: Chương trình Dự phòng, Điều trị và Chăm sóc HIV cho người sử dụng chất kích thích.

30 Tháng Chín, 2019 - 4:01 chiều

Tài liệu và video buổi giảng trực tuyến về Thiền Chánh Niệm trong điều trị Nghiện (25/09/2019).

28 Tháng Tám, 2019 - 10:50 sáng

Tài liệu và video buổi giảng trực tuyến về Rối loạn tâm thần và Rối loạn sử dụng chất (03/07/2019).

4 Tháng Bảy, 2019 - 1:07 chiều

Tài liệu và video buổi giảng trực tuyến về Ma túy và Tình dục (03/07/2019).

20 Tháng Sáu, 2019 - 1:43 chiều

Tài liệu và video buổi giảng trực tuyến về Người sử dụng chất kích thích và Nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm (19/06/2019).

- 1:38 chiều

Tài liệu và video Bài giảng về Phỏng vấn tạo động lực tập trung vào nhu cầu và giá trị của thân chủ (28/05/2019.

5 Tháng Sáu, 2019 - 2:25 chiều

Tài liệu Lớp Bác sĩ – Tập huấn cơ bản methadone.