6 Tháng Mười, 2020 - 1:28 chiều

Tài liệu tập huấn Cán bộ Y tế cai nghiện, Bình Dương 6-7/10/2020.

23 Tháng Chín, 2020 - 7:15 sáng

Tài liệu Hội thảo tập huấn: “TRUYỀN THÔNG ĐẶC THÙ DỰ PHÒNG HIV LIÊN QUAN ĐẾN SỬ DỤNG CHẤT CHO NHÓM MSM và TGW” (23 – 24/09/2020).

17 Tháng Chín, 2020 - 10:59 sáng

TÀI LIỆU LỚP TƯ VẤN – KHÓA MMT CĂN BẢN (Tháng 09/2020).

14 Tháng Chín, 2020 - 4:20 chiều

TÀI LIỆU LỚP BÁC SĨ – KHÓA MMT CĂN BẢN (THÁNG 09/2020).

- 2:39 chiều

Tài liệu khóa tập huấn thứ 2- Can thiệp giảm nguy cơ của Chemsex trên nhóm MSM và TG (Tháng 09/2020).

- 1:52 chiều

TÀI LIỆU LỚP ĐỊNH HƯỚNG – KHÓA MMT CĂN BẢN (THÁNG 09/2020).

31 Tháng Tám, 2020 - 8:12 sáng

Tài liệu khóa tập huấn: Kỹ năng tư vấn, điều trị nghiện cho cán bộ làm công tác giáo dục, tư vấn tại SLĐ – TB và XH tỉnh Bến Tre (Từ ngày 24 – 28/08/2020).

20 Tháng Tám, 2020 - 12:19 chiều

Tài liệu khóa học: “CHÁNH NIỆM VÀ PHỤC HỒI” – Tháng 07 – 08/08/2020.

16 Tháng Tám, 2020 - 9:18 chiều

Tài liệu tập huấn: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang thực hiện mô hình Thí điểm “Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng”.

12 Tháng Tám, 2020 - 4:00 chiều

Giám sát Chuyên môn và Phát triển Nghề nghiệp cho Tư vấn viên điều trị lạm dụng chất gây nghiện – Số 52.