17 Tháng Một, 2020 - 8:25 sáng

Tài liệu và video buổi giảng trực tuyến về Cấp cứu ngộ độc ma túy (16/01/2020).

10 Tháng Một, 2020 - 11:30 sáng

Full bộ Tài liệu: Khóa tập huấn Online “Kỹ năng tư vấn về rối loạn sử dụng chất cho thanh thiếu niên với sự hỗ trợ và giám sát của gia đình và cộng đồng” từ 12/12/2019 đến 09/01/2020.

27 Tháng Mười Hai, 2019 - 3:34 chiều

Tài liệu và video buổi giảng trực tuyến về Xét nghiệm tầm soát ma túy trong nước tiểu (26/12/2019).

12 Tháng Mười Hai, 2019 - 6:44 chiều

Tài liệu và video buổi giảng trực tuyến về Cập nhật chẩn đoán và Điều Trị Viêm Gan cho bệnh nhân Methadone (10/12/2019).

29 Tháng Mười Một, 2019 - 9:00 sáng

Full bộ Tài liệu: Khóa tập huấn online về Phỏng vấn tạo động lực (Tháng 10-11/2019).

28 Tháng Mười Một, 2019 - 1:18 chiều

Tài liệu tham khảo: Đối phó với khách hàng không trung thực.

26 Tháng Mười Một, 2019 - 3:27 chiều

TIP33 – Chương 4: Áp dụng các chiến lược điều trị Rối loạn sử dụng chất kích thích.

2 Tháng Mười, 2019 - 11:37 sáng

Hướng dẫn kỹ thuật: Chương trình Dự phòng, Điều trị và Chăm sóc HIV cho người sử dụng chất kích thích.

30 Tháng Chín, 2019 - 4:01 chiều

Tài liệu và video buổi giảng trực tuyến về Thiền Chánh Niệm trong điều trị Nghiện (25/09/2019).

28 Tháng Tám, 2019 - 10:50 sáng

Tài liệu và video buổi giảng trực tuyến về Rối loạn tâm thần và Rối loạn sử dụng chất (03/07/2019).