29 Tháng Mười Một, 2019 - 9:00 sáng

Full bộ Tài liệu: Khóa tập huấn online về Phỏng vấn tạo động lực (Tháng 10-11/2019).

30 Tháng Chín, 2019 - 4:01 chiều

Tài liệu và video buổi giảng trực tuyến về Thiền Chánh Niệm trong điều trị Nghiện (25/09/2019).

28 Tháng Tám, 2019 - 10:50 sáng

Tài liệu và video buổi giảng trực tuyến về Rối loạn tâm thần và Rối loạn sử dụng chất (03/07/2019).

4 Tháng Bảy, 2019 - 1:07 chiều

Tài liệu và video buổi giảng trực tuyến về Ma túy và Tình dục (03/07/2019).

20 Tháng Sáu, 2019 - 1:43 chiều

Tài liệu và video buổi giảng trực tuyến về Người sử dụng chất kích thích và Nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm (19/06/2019).

- 1:38 chiều

Tài liệu và video Bài giảng về Phỏng vấn tạo động lực tập trung vào nhu cầu và giá trị của thân chủ (28/05/2019.

14 Tháng Ba, 2019 - 5:40 chiều

Tài liệu và video buổi giảng trực tuyến về Điều Trị PTSD (13/03/2019).

23 Tháng Một, 2019 - 3:15 chiều

Tài liệu và video chuỗi bài giảng trực tuyến về rối loạn đồng diễn – Chủ đề 5: RỐI LOẠN CĂNG THẲNG SAU SANG CHẤN (PTSD).

2 Tháng Mười Một, 2018 - 6:11 chiều

Tài liệu và Video bài giảng trực tuyến: Giới thiệu các chất gây nghiện mới xuất hiện.

21 Tháng Tám, 2018 - 2:43 chiều

Video buổi thảo luận ca bệnh ngày 20/08/2018.