12 Tháng Ba, 2020 - 4:51 chiều

Hội thảo góp ý và hoàn chỉnh mô hình can thiệp Chemsex trên nhóm MSM và TG tại TP.HCM (12/03/2020).

13 Tháng Hai, 2020 - 5:54 chiều

Hội Thảo: Họp bàn về Kế hoạch Can thiệp Chemsex trong Nhóm TGW và MSM tại Tp.HCM (13/02/2020).

17 Tháng Bảy, 2019 - 12:17 chiều

Chuyến thăm sites của đoàn chuyên gia Hoa Kỳ (13,14/07/2019).

- 11:07 sáng

Hội thảo giới thiệu và thảo luận mô hình can thiệp cho người chuyển giới nữ tại Việt Nam (12/07/2019).

14 Tháng Năm, 2019 - 9:35 sáng

Hội Thảo Tập huấn Dự Phòng, Điều Trị, Chăm Sóc Và Hỗ Trợ HIV Cho Người Sử Dụng Ma túy dạng kích thích (6-8/05/2019).

14 Tháng Ba, 2019 - 5:42 chiều

Tập huấn về Sàng lọc Rối loạn sử dụng chất và Can thiệp ngắn cho các tổ chức cộng đồng.

- 11:23 sáng

Trung tâm VHATTC-UMP nhận bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Y Tế.

13 Tháng Ba, 2019 - 9:14 sáng

Quyết định 786 của Bộ Y Tế về Hướng dẫn can thiệp ATS.

- 8:58 sáng

Thông báo ID và tài liệu Buổi giảng trực tuyến về Điều Trị PTSD (13/03/2019).

4 Tháng Ba, 2019 - 9:44 sáng

Tập huấn nâng cao năng lực đầu tiên dành cho các tổ chức dựa trên niềm tin (27-28/02/2019).