Bộ video giới thiệu và hướng dẫn thực hiện Tư vấn cá nhân trong điều trị duy trì Methadone cho người nghiện chất dạng thuốc phiện

Bộ tư liệu được thực hiện bởi FHI 360 dưới sự tài trợ của USAID.

Nhấn vào đường dẫn để truy cập Danh sách phát: https://youtube.com/playlist?list=PLFUUvOrhkO4ACpwl2AAeMWCbU17rByTAh