3 Tháng Chín, 2021 - 6:51 chiều

Công văn số 7301/BYT-AIDS về việc Hướng dẫn cấp phát thuốc Methadone về nhà trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Chính phủ để phòng, chống dịch.

22 Tháng Tám, 2021 - 10:50 chiều

HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC MANG THUỐC METHADONE VỀ NHÀ TRONG GIAI ĐOẠN DỊCH COVID-19 VÀ CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN.

12 Tháng Tám, 2021 - 12:58 chiều

Tài liệu và video buổi chia sẻ: “TỰ CHĂM SÓC, TỰ CÁCH LY FO, F1 TẠI NHÀ – TỪ QUAN ĐIỂM ĐẾN THỰC HÀNH” Ngày 11/08/2021.

11 Tháng Tám, 2021 - 7:31 chiều

Tài liệu và video buổi chia sẻ: “TỰ CÁCH LY VÀ TỰ CHĂM SÓC F0, F1 TẠI NHÀ – TỪ QUAN ĐIỂM ĐẾN THỰC HÀNH” Ngày 11/08/2021.

7 Tháng Tám, 2021 - 11:21 sáng

Hỗ trợ sức khỏe cộng đồng trong đại dịch COVID-19.

15 Tháng Bảy, 2021 - 1:24 chiều

Tài liệu và video buổi chia sẻ: “DỰ PHÒNG COVID-19 VÀ HIỂU ĐÚNG VỀ VACCINE” Ngày 014/07/2021.

10 Tháng Bảy, 2021 - 9:35 sáng

CV 2334/ TTKSBT TP. HCM về “Thực hiện cấp phát thuốc Methadone trong tình hình dịch COVID-19”.

8 Tháng Bảy, 2021 - 1:25 chiều

Tài liệu và video buổi chia sẻ: “QUẢN LÝ PHÒNG KHÁM METHADONE TRONG BỐI CẢNH COVID 19: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ” Ngày 08/07/2021.

30 Tháng Tư, 2020 - 9:06 sáng

Tài liệu và Video buổi giảng trực tuyến về “Dự phòng COVID -19 trong công tác tiếp cận và chăm sóc tại cộng đồng” (29/04/2020).

16 Tháng Tư, 2020 - 8:31 sáng

Tài liệu và video buổi giảng trực tuyến về “Hướng dẫn cấp phát thuốc Methadone và Buprenorphine trong giai đoạn dịch COVID-19” (15/04/2020).