Chương trình đào tạo toàn cầu về điều trị rối loạn sử dụng chất (UTC) và Dự phòng rối loạn sử dụng chất (UPC)

Sáng ngày 30/11/2021, Trung tâm VHATTC-UMP đã tham gia buổi chia sẻ kinh nghiệm “Chương trình đào tạo toàn cầu về điều trị rối loạn sử dụng chất (UTC) và Dự phòng rối loạn sử dụng chất (UPC)”. Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ Dự án Việt Nam ITTC do Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Chương trình Cố vấn Ma túy (Drug Advisory Program – DAP) thuộc Văn phòng kế hoạch Colombo (Colombo Plan) tổ chức.

Đại diện Trung tâm VHATTC, PGS. TS. Đỗ Văn Dũng đã có bài trình bày về “Chia sẻ kinh nghiệm về việc ứng dụng Chương trình (UTC) và (UPC) vào chương trình đào tạo cho Sinh viên Y học Dự phòng”.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi chia sẻ.