CV 2334/ TTKSBT TP. HCM về “Thực hiện cấp phát thuốc Methadone trong tình hình dịch COVID-19”

Trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn ra phức tạp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã có công văn gửi đến các đơn vị điều trị Methadone để các đơn vị lấy căn cứ thực hiện và hỗ trợ trong việc chuyển gửi bệnh nhân/cấp phát thuốc để đảm bảo người bệnh được điều trị liên tục..