CV số 34/AIDS-ĐT về Hướng dẫn tạm thời triển khai điều trị PrEP cho học sinh, sinh viên

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch HIV, Cục Phòng, chống HIV/AIDS đã ban hành Hướng dẫn tạm thời triển khai điều trị PrEP cho học sinh, sinh viên nhằm tiếp cận đối tượng khách hàng trẻ có nguy cơ cao nhiễm HIV.