Họp ban cố vấn nghiên cứu STAR-OM (R01DA050486) “Đánh giá hiệu quả mô hình sàng lọc, điều trị và hỗ trợ sau điều trị cho bệnh nhân điều trị methadone sử dụng methaphetamine tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh”

Ngày 10/2/2022, Trung Tâm Chuyển Giao Công Nghệ Điều Điêu Trị Nghiện Chất và HIV cùng tham gia họp ban cố vấn nghiên cứu STAR-OM (R01DA050486) “Đánh giá hiệu quả mô hình sàng lọc, điều trị và hỗ trợ sau điều trị cho bệnh nhân điều trị methadone sử dụng methaphetamine tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh”.

Tham gia cuộc họp có nhiều chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực điều trị nghiện chất và HIV trên thế giới từ Hoa Kỳ, Pháp. Tại TP. HCM nghiên cứu được triển khai bởi Trung Tâm VHATTC tại 10 phòng khám Methadone. Hy vọng từ kết quả nghiên cứu này có thể tìm kiếm mô hình can thiệp dựa trên bằng chứng phù hợp cho các bệnh nhân rối loạn sử dụng chất khích thích tại Việt Nam.