HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC MANG THUỐC METHADONE VỀ NHÀ TRONG GIAI ĐOẠN DỊCH COVID-19 VÀ CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN

Kính gửi quý anh chị đồng nghiệp các văn bản về việc hướng dẫn triển khai thí điểm cấp thuốc Methadone nhiều ngày cho người bệnh điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện trong giai đoạn dịch COVID-19.

Anh/Chị vui lòng xem các file bên dưới: