KHÓA TẬP HUẤN TRỰC TUYẾN VỀ MA TÚY TỔNG HỢP – THÁNG 06/2021

Sử dụng ma túy tổng hợp nói chung và các chất kích thích dạng Amphetamine (ATS) nói riêng đang là một vấn đề khá phức tạp ở nhiều quốc gia trên thế giới và Việt Nam. Xu hướng ra đời liên tục của nhiều loại ma túy tổng hợp mới và sự gia tăng số người lạm dụng ma túy tổng hợp không chỉ ảnh hưởng đến người bệnh mà còn ảnh hưởng đến gia đình, cộng đồng, đến sự ổn định xã hội, kinh tế và chính trị.

Nhằm nâng cao năng lực của đội ngũ nhân sự hoạt động trong các cơ sở điều trị và các tổ chức, cá nhân có cung cấp dịch vụ cho người sử dung chất đặc biệt là ma túy tổng hợp, Trung tâm Chuyển giao công nghệ điều trị nghiện chất và HIV – Đại học Y Dược TP.HCM mở lớp tập huấn về ma túy tổng hợp (ATS). Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên chúng tôi sẽ tổ chức khóa tập huấn dưới hình thức trực tuyến

THỜI GIAN TẬP HUẤN: Tháng 06/2021

ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

  1. Thời gian tham gia: >=80%
  2. Kết quả thi cuối khóa: >=70%