NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH: TÌM HIỂU VIỆC SỬ DỤNG CHẤT, CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ LIÊN QUAN HOẠT ĐỘNG CHEMSEX VÀ NHU CẦU CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỦA NGƯỜI NAM QHTD ĐỒNG TÍNH

Tìm hiểu việc sử dụng chất, các yếu tố nguy cơ liên quan đến hoạt động chemsex và nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người nam QHTD đồng tính” là nghiên cứu định tính nằm trong các nghiên cứu liên quan đến đặc điểm của hành vi quan hệ tình dục (QHTD) dưới sự ảnh hưởng của chất (chemsex) ở nhóm nam có QHTD đồng giới và các can thiệp giảm hại liên quan do trung tâm VHATTC phối hợp với trung tâm LIFE thực hiện.

Kết quả:
– Chemsex là hoạt động tình dục tập thể, sử dụng chất kích thích chủ yếu là hàng đá.
-Lý do tham gia hoạt động chemsex do bạn bè rủ rê thông qua các trang mạng xã hội như blue, twitter, và zalo.
-Nguồn cung cấp chất do bạn tình là chủ yếu và nơi diễn ra các hoạt động chemsex là ở nhà, khách sạn hoặc quán bar.
-Hầu hết đối tượng tham gia không có ý định bỏ chất vì nó làm tăng khoái cảm và kéo dài thời gian quan hệ.
-Không sử dụng các biện pháp an toàn tình dục khi quan hệ.
-Không tuân thủ điều trị ARV/sử dụng PREP
-Tin nhắn can thiệp có nội dung hài hước và gần gũi.
-Mô hình can thiệp thích hợp: truyền thông/tư vấn hoặc tổ chức các hoạt động nâng cao sức khỏe.