Tài liệu và video buổi chia sẻ: “QUẢN LÝ PHÒNG KHÁM METHADONE TRONG BỐI CẢNH COVID 19: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ” Ngày 08/07/2021

Trân trọng cảm ơn quý đồng nghiệp đã quan tâm và dành thời gian tham dự hội thảo trực tuyến sáng 08/07/2021 do Trung tâm VHATTC tổ chức trong khuôn khổ tài trợ của dự án ITTC Việt Nam

Quý đồng nghiệp có thể tải tài liệu tại đây:

VIDEO BUỔI HỘI THẢO

https://youtu.be/d5FZyCL5jkc