Tài liệu và video buổi chia sẻ trực tuyến về “CÁC MÔ HÌNH CAN THIỆP TÂM LÝ – HÀNH VI TRÊN BỆNH NHÂN CÓ RỐI LOẠN SỬ DỤNG HÀNG ĐÁ” – Tháng 05.2021

Quý đồng nghiệp có thể tải tài liệu theo đường link dưới đây:

Đối với những đồng nghiệp không sắp xếp tham gia trực tiếp được, có thể xem lại video bài giảng tại đây:

Buổi 1: Phỏng vấn tạo động lực và Quản lý hành vi tích cực

Buổi 2: Mô hình Giáo dục nhóm và tin nhắn SMS