TÀI LIỆU & VIDEOS KHÓA TẬP HUẤN ATS _THÁNG 06/2021

TÀI LIỆU NGÀY 1

TÀI LIỆU NGÀY 2

TÀI LIỆU NGÀY 3

TÀI LIỆU NGÀY 4

LINK VIDEOS BÀI GIẢNG

ITTC – KHÓA TẬP HUẤN VỀ ATS THÁNG 06.2021 – YouTube