BN giảm tiểu cầu nguyên phát đã điều trị ổn thì có tiêm vacxin covid được không? Và tiêm loại nào là an toàn nhất ?

Người bị giảm tiểu cầu nguyên phát, giảm tiểu cầu miễn dịch (ITP) có phản ứng và đáp ứng miễn dịch với vắc-xin Covid-19 như bất kỳ người bình thường nào khác. Cắt lách không làm giảm đáp ứng miễn dịch. Tuy nhiên nếu người bị ITP mới sử dụng Rituximab (trong vòng 6 tháng) hoặc đang dùng thuốc ức chế miễn dịch thì có thể giảm đáp ứng miễn dịch. Dù vậy thì bệnh nhân vẫn được bảo vệ phần nào đó và do đó vẫn đem lại lợi ích.

Người bị ITP có một nguy cơ rất nhỏ là bị giảm tiểu cầu sau khi tiêm vắc-xin (MMR, cúm, viêm gan B,….) nói chung nhưng điều này chưa được báo cáo đối với vắc-xin Covid-19. Mà nếu điều này là có thì lợi ích của tiêm vắc-xin vẫn cao hơn nguy cơ đem lại. Vì người bị ITP có thể có những can thiệp khác hoặc có những bệnh lí đi kèm đặc biệt, việc kiểm tra và tham khảo thêm với bác sĩ trực tiếp điều trị là điều cần thiết.