Các LOẠI DUNG DỊCH SÁT KHUẨN da sau khi tiếp xúc với ca nghi nhiễm?

Sát khuẩn da sau khi tiếp xúc bên ngoài với ca lây nhiễm có thể sử dụng dung dịch sát khuẩn chứa ít nhất 60% cồn hoặc xà phòng. Đây là 2 dung dịch sát khuẩn an toàn nhất cho người và có hiệu quả tiêu diệt virus SARS-CoV-2 ở da.