Làm thế nào để tôi có thể tham gia các khoá tập huấn trực tuyến do UMP-VHATTC tổ chức?

Các anh chị có thể gửi email thông tin của mình về: svhattc@gmail.com

Kèm thep các thông tin về: Họ tên, Cơ quan công tác, Vị trí chuyên môn, email, số điện thoại (không bắt buộc) để VHATTC nhập vào hệ thống dữ liệu.

Sau này, email của các anh chị sẽ tự động nhận được thông báo khóa học, sự kiện tập huấn trực tuyến mới. Vì VHATTC sẽ tổ chức rất nhiều các buổi giảng, thảo luận ca bệnh về nhiều chủ đề khác nhau, các anh chị nếu thấy sự kiện nào phù hợp có thể làm theo hướng dẫn để đăng ký tham gia riêng sự kiện đó.

Hẹn gặp lại trong các sự kiện sắp tới!