Người đang uống thuốc METHADONE có tiêm vắc xin được không?

Rối loạn sử dụng chất được xem là bệnh lí nền làm tăng nguy cơ bị biến chứng nếu nhiễm Covid-19. Không có tương tác thuốc giữa vắc xin Covid-19 với Methadone. Vì vậy người đang uống thuốc Methadone nên tiêm vắc xin nếu có cơ hội và nếu không bị phản vệ với thuốc. Không được dừng hay ngưng điều trị với Methadone khi tiêm vắc xin Covid-19