Tại thời điểm NGAY SAU KHI TIÊM VẮC-XIN mà TEST COVID-19 thì kết quả có bị ảnh hưởng bởi việc tiêm vắc-xin không ?

Sau khi tiêm vắc xin thì cơ thể sẽ tạo ra kháng thể chống lại COVID-19. Vì vậy sau khi tiêm vắc xin thì kết quả xét nghiệm nhanh kháng thể (loại xét nghiệm lấy máu để xét nghiệm) sẽ bị ảnh hưởng. Kết quả loại xét nghiệm sinh học phân tử (RT-PCR) hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên (loại xét nghiệm lấy bệnh phẩm từ họng mũi, mũi hay họng) không bị ảnh hưởng.