Tiếp nhận lại bệnh nhân đã từng bỏ trị?

Hỏi:

 

Cơ sở em vừa qua có ca bệnh đã đến xin điều trị lại lần 3, qua tham vấn và đấnh giá ban đầu và làm các xét nghiệm bệnh nhân đủ điều kiện điều trị lại. Bệnh nhân có ý chí và quyết tâm điều trị lại để ổn định cuộc sống và lo cho 2 đứa con, Công việc của bệnh nhân phụ tiếp người anh xây dựng nhà ở, đôi lúc làm phụ hồ.
Nhưng trước đây bệnh nhân vào điều trị:
– THƯỜNG ĐẾN UỐNG CẬN GIỜ ĐÓNG KHO
– TEST NƯỚC TIỂU KÉO DÀI THỜI GIAN, bệnh nhân bảo khó tiểu/mới tiểu ở – nhà rồi.
– SỬ DỤNG MA TÚY ĐÁ
– BỎ LIỀU
– áp dụng nhiều giải pháp bệnh nhân không thay đổi.
Vì vậy đồng nghiệp cơ sở em phản đối việc tiếp nhận bệnh nhận này vào điều trị lại vì lý do trước đây không tốt.
Xin các Bác hướng dẫn thêm gặp phải ca bệnh như thế giải quyết ra sao ?
Đáp:
Về trường hợp bệnh nhân này, đầu tiên chúng ta vẫn phải công nhận rằng, sự khó xử và thái độ của các anh chị nhân viên ở phòng khám của mình khi mà bệnh nhân vẫn liên tục có những vấn đề như vậy trong điều trị là hợp lý và dễ hiểu. VHATTC biết rằng mỗi phòng khám đều có những khó khăn và áp lực nhất định và không phải lúc nào mọi chuyện cũng theo như ý mình mong muốn.
Tuy nhiên, về góc nhìn giảm tác hại, chúng ta nên tiếp tục nhận lại bệnh nhân này vào điều trị. Một phần là vì bệnh nhân thực sự tự nguyện muốn quay trở lại, không phải vì gia đình hay ai đó ép buộc, điều này là điều kiện tiên quyết.
Phần nữa, là từ góc độ của chính các anh chị là nhân viên y tế, mình hãy tự hỏi chính bản thân mình, với điều kiện và tình hình hiện tại của cả bệnh nhân lẫn phòng khám, tiếp nhận lại bệnh nhân có tốt hơn là để bệnh nhân hoàn toàn tự thân vận vận động bên ngoài hay không? Một lần nữa, từ góc nhìn giảm hại, việc tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân dù cho bệnh nhân có tái nghiện hây sử dụng chất kích thích vẫn khá hơn rất nhiều, vẫn mang lại nhiều lợi ích cho họ hơn so với chuyện họ sử dụng hằng ngày ma túy và không có bất kỳ kiểm soát hay hỗ trợ nào.
Trung tâm VHATTC