Vắc xin COVID-19 có hiệu quả với các biến thể mới không?

Người ta gọi các biến thể liên quan đến chẩn đoán, điều trị hay vắc xin, làm tăng tính lây truyền hay tăng tử vong là biến thể đáng e ngại. Hiện nay trên thế giới có những biển thể đáng e ngại là biến thể Alpha (biến thể B.1.1.7, xuất phát từ Anh), Beta (B.1.351, xuất phát từ Nam Phi), Gamma (P.1, xuất phát từ Brazil) và Delta (B.1.617.2, xuất phát từ Ấn Độ).

Hiện nay chỉ có bằng chứng về hiệu quả của các vắc xin mRNA và vắc xin AstraZeneca lên các biến chủng đáng e ngại. Nghiên cứu cho thấy các vắc xin mRNA (Pfizer và Moderna) có hiệu quả trên virus chủng Wuhan và các biến hể Alpha, Beta, Gamma và Delta. Vắc xin AstraZeneca có hiệu quả lên biến thể Delta nhưng không có hiệu quả trên biến thể Beta.