7 August, 2023 - 8:09 pm

Toạ đàm “Chúng ta biết gì về thuốc lá điện tử”.

3 February, 2023 - 6:28 pm

Nghiên cứu: Điều chỉnh mô hình can thiệp “TransAction” nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm HIV và tăng cường khả năng phòng ngừa, điều trị và chăm sóc HIV cho người chuyển giới nữ tại Việt Nam.

6 August, 2020 - 4:37 pm

Báo cáo sơ bộ kết quả nghiên cứu “CAN THIỆP GIẢM NGUY CƠ CỦA HÀNH VI CHEMSEX TRÊN NHÓM MSM VÀ TGW TẠI TP.HCM” – Giai đoạn 1.

21 January, 2019 - 5:58 pm

Need Assessment of Online Capacity-Building Training conducted by VHATTC-UMP.

26 February, 2018 - 3:20 pm

RESEARCH: Psychometric properties of the medical outcomes study: social support survey among methadone maintenance patients in Ho Chi Minh City, Vietnam: a validation study.