3 February, 2023 - 6:28 pm

Nghiên cứu: Điều chỉnh mô hình can thiệp “TransAction” nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm HIV và tăng cường khả năng phòng ngừa, điều trị và chăm sóc HIV cho người chuyển giới nữ tại Việt Nam.

14 September, 2020 - 2:07 pm

Khóa tập huấn “Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone” – Tháng 09/2020.

29 July, 2020 - 9:27 am

Hội thảo tổng kết “Nâng cao năng lực điều trị rối loạn sử dụng chất ở Việt Nam”.

24 July, 2020 - 9:54 am

Hội thảo tổng kết – Nâng cao năng lực Điều trị Rối loạn sử dụng chất tại Việt Nam: Tương lai bền vững của Mạng lưới V-HATTCs ngày 23/07/2020 tại Hà Nội.

12 March, 2020 - 4:51 pm

Workshop: Discuss and complete the Chemsex Intervention Model among MSM and TG at Ho Chi Minh City.

13 February, 2020 - 5:54 pm

Workshop: Discussing on Chemsex Intervention among MSM and TG at Ho Chi Minh City (13 February2020).

17 July, 2019 - 12:17 pm

Site visit of the U.S. Experts (July 13-14, 2019).

- 11:07 am

Workshop on introduction and discussion of intervention model for transgender women in Vietnam (July 12, 2019).

14 May, 2019 - 9:35 am

Training Workshop: HIV Prevention, Treatment, Caring and Supporting for ATS Users (08 May, 2019).

14 March, 2019 - 5:42 pm

Training on Substance use disorder Screening and Brief Intervention for Community-based Organizations.