3 February, 2023 - 6:28 pm

Nghiên cứu: Điều chỉnh mô hình can thiệp “TransAction” nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm HIV và tăng cường khả năng phòng ngừa, điều trị và chăm sóc HIV cho người chuyển giới nữ tại Việt Nam.

12 August, 2020 - 4:00 pm

Giám sát Chuyên môn và Phát triển Nghề nghiệp cho Tư vấn viên điều trị lạm dụng chất gây nghiện – Số 52.

10 August, 2020 - 4:03 pm

Giải thích và hướng xử trí Kết quả Xét nghiệm HCV ARN.

4 August, 2020 - 1:44 pm

Tài liệu: Gợi ý giảm hại của việc sử dụng chất khi quan hệ tình dục “Chemsex”.

13 April, 2020 - 2:06 pm

Coping with Stress during the infectious disease Outbreaks.

- 2:04 pm

Taking care of yourself during a Public Health Emergency.

- 1:57 pm

Supportive Practices for Mental Health Professionals During Pandemic-Related Social Distancing .

24 March, 2020 - 11:46 am

ADDICTION AS A BRAIN DISEASE.

- 11:02 am

Topic: Methamphetamine: Brain and Behavior.

28 November, 2019 - 1:18 pm

References: Coping with Client Deception.