31 August, 2020 - 8:12 am

Tài liệu khóa tập huấn: Kỹ năng tư vấn, điều trị nghiện cho cán bộ làm công tác giáo dục, tư vấn tại SLĐ – TB và XH tỉnh Bến Tre (Từ ngày 24 – 28/08/2020).

20 August, 2020 - 12:19 pm

Tài liệu khóa học: “CHÁNH NIỆM VÀ PHỤC HỒI” – Tháng 07 – 08/08/2020.

16 August, 2020 - 9:18 pm

Tài liệu tập huấn: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang thực hiện mô hình Thí điểm “Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng”.

12 August, 2020 - 4:00 pm

Giám sát Chuyên môn và Phát triển Nghề nghiệp cho Tư vấn viên điều trị lạm dụng chất gây nghiện – Số 52.

10 August, 2020 - 4:03 pm

Giải thích và hướng xử trí Kết quả Xét nghiệm HCV ARN.

4 August, 2020 - 1:44 pm

Tài liệu: Gợi ý giảm hại của việc sử dụng chất khi quan hệ tình dục “Chemsex”.

3 August, 2020 - 11:28 am

Mô hình các giai đoạn thay đổi hành vi (Stages of change).

31 July, 2020 - 8:10 am

Tài liệu Khóa tập huấn: Ứng dụng Công nghệ thông tin vào Truyền thông và họp trực tuyến.

29 July, 2020 - 9:27 am

Hội thảo tổng kết “Nâng cao năng lực điều trị rối loạn sử dụng chất ở Việt Nam”.

20 July, 2020 - 1:33 pm

Hội thảo tổng kết – Nâng cao năng lực Điều trị Rối loạn sử dụng chất tại Việt Nam: Tương lai bền vững của Mạng lưới V-HATTCs ngày 23/07/2020.