7 November, 2020 - 6:30 am

Tài liệu khóa tập huấn: CAN THIỆP TÂM THẦN CHO BỆNH NHÂN CÓ RỐI LOẠN SỬ DỤNG CHẤT.

6 August, 2020 - 4:37 pm

Báo cáo sơ bộ kết quả nghiên cứu “CAN THIỆP GIẢM NGUY CƠ CỦA HÀNH VI CHEMSEX TRÊN NHÓM MSM VÀ TGW TẠI TP.HCM” – Giai đoạn 1.

4 August, 2020 - 1:44 pm

Tài liệu: Gợi ý giảm hại của việc sử dụng chất khi quan hệ tình dục “Chemsex”.

3 August, 2020 - 11:28 am

Mô hình các giai đoạn thay đổi hành vi (Stages of change).

20 July, 2020 - 1:33 pm

Hội thảo tổng kết – Nâng cao năng lực Điều trị Rối loạn sử dụng chất tại Việt Nam: Tương lai bền vững của Mạng lưới V-HATTCs ngày 23/07/2020.

21 June, 2020 - 11:40 pm

Full bộ Tài liệu: Khóa 04 – Tập huấn online về Phỏng vấn tạo động lực (Tháng 04-06/2020).

22 May, 2020 - 5:10 pm

Tài liệu khóa tập huấn thứ 1- Can thiệp giảm nguy cơ của Chemsex trên nhóm MSM và TG (Tháng 05/2020).

30 April, 2020 - 9:06 am

Document and video of online lecture on " COVID-19 Prevention in health approaching and caring in the community" (29 April 2020).

16 April, 2020 - 8:31 am

Document and Video Lecture on Guidance for Providing Methadone and Buprenorphine in COVID-19 Emergency (15 April, 2020).

12 April, 2020 - 9:44 pm

Tài liệu và Video toàn bộ Khóa học điều trị Methadone căn bản – Lớp định hướng (Ngày 06/04 -10/04/2020).