Full bộ Tài liệu: Khóa 04 – Tập huấn online về Phỏng vấn tạo động lực (Tháng 04-06/2020)

Từ ngày 22/04 đến ngày 17/06/2020, Trung tâm VHATTC – Đại học Y Dược TP. HCM đã tổ chức thành công 7 buổi giảng trực tuyến trong khóa thứ 4 – Đào tạo và cấp chứng chỉ về Kỹ thuật phỏng vấn tạo động lực (Motivational Interviewing) cho hơn 50 cán bộ đang làm việc trong lĩnh vực điều trị nghiện và HIV tại Việt Nam.

Khóa học đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ tham dự viên về chất lượng đào tạo, các kỹ năng và kiến thức liên quan đến kỹ thuật đặc thù trong tư vấn này. Sau khóa học, từ những nội dung trao đổi trong buổi giảng và các bài tập về nhà hàng tuần, học viên đã tiếp nhận được những thông tin hữu ích và rèn luyện kỹ năng phù hợp giúp ích cho công việc và đời sống của mỗi người.

Full Documents of the course could be loaded here Tài liệu bài giảng khóa 4

Danh sách video 7 buổi giảng: