13 January, 2021 - 11:14 am

[14/01/2021] Hội nghị trực tuyến chia sẻ kết quả nghiên cứu: “CAN THIỆP GIẢM NGUY CƠ CỦA CHEMSEX TRÊN NHÓM MSM VÀ TGW TẠI TP.HCM”.

7 November, 2020 - 6:30 am

Tài liệu khóa tập huấn: CAN THIỆP TÂM THẦN CHO BỆNH NHÂN CÓ RỐI LOẠN SỬ DỤNG CHẤT.

23 September, 2020 - 7:15 am

Tài liệu Hội thảo tập huấn: “TRUYỀN THÔNG ĐẶC THÙ DỰ PHÒNG HIV LIÊN QUAN ĐẾN SỬ DỤNG CHẤT CHO NHÓM MSM và TGW” (23 – 24/09/2020).

17 September, 2020 - 10:59 am

TÀI LIỆU LỚP TƯ VẤN – KHÓA MMT CĂN BẢN (Tháng 09/2020).

14 September, 2020 - 4:20 pm

TÀI LIỆU LỚP BÁC SĨ – KHÓA MMT CĂN BẢN (THÁNG 09/2020).

- 2:39 pm

Tài liệu khóa tập huấn thứ 2- Can thiệp giảm nguy cơ của Chemsex trên nhóm MSM và TG (Tháng 09/2020).

- 2:07 pm

Khóa tập huấn “Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone” – Tháng 09/2020.

- 1:52 pm

TÀI LIỆU LỚP ĐỊNH HƯỚNG – KHÓA MMT CĂN BẢN (THÁNG 09/2020).

7 September, 2020 - 1:59 pm

Thông báo khóa tập huấn thứ 2: “MÔ HÌNH CAN THIỆP GIẢM TÁC HẠI CỦA CHEMSEX TRÊN NHÓM NAM QUAN HỆ TÌNH DỤC ĐỒNG GIỚI VÀ CHUYỂN GIỚI NỮ” (Tháng 09/2020).

31 August, 2020 - 8:12 am

Tài liệu khóa tập huấn: Kỹ năng tư vấn, điều trị nghiện cho cán bộ làm công tác giáo dục, tư vấn tại SLĐ – TB và XH tỉnh Bến Tre (Từ ngày 24 – 28/08/2020).