Thông báo khóa tập huấn thứ 2: “MÔ HÌNH CAN THIỆP GIẢM TÁC HẠI CỦA CHEMSEX TRÊN NHÓM NAM QUAN HỆ TÌNH DỤC ĐỒNG GIỚI VÀ CHUYỂN GIỚI NỮ” (Tháng 09/2020)

Dear Colleagues,
“Chemsex” (hay “highfun”) là một khái niệm mô tả việc sử dụng chất trước, trong hoặc với mục đích đặc biệt để quan hệ tình dục, đặc biệt là các chất kích thích dạng amphetamine (ATS) và một số chất hướng thần mới như ketamin, nước biển (GHB/GBL) và mephedrone. Chemsex đã và đang là một trong những vấn đề ngày càng phổ biến và gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe thể chất cũng như tâm thần của nhóm MSM và TGW, đặc biệt là nguy cơ lây nhiễm HIV và các bệnh lây qua đường tình dục (STIs

Để bổ sung một số kiến thức và kỹ năng cơ bản cho các nhân viên tiếp cận cộng đồng/CBO và tất cả các đồng nghiệp hiện đang làm việc với nhóm này, Trung tâm VHATTC đã tổ chức khóa tập huấn đầu tiên vào tháng 5/2020. Tuy nhiên, nhận thấy nhu cầu của học viên là khá lớn và vấn đề này là thực sự cần thiết, Trung tâm VHATTC tiếp tục tổ chức khóa tập huấn thứ 2 về “CAN THIỆP GIẢM TÁC HẠI CỦA CHEMSEX TRÊN NHÓM NAM QUAN HỆ TÌNH DỤC ĐỒNG GIỚI VÀ CHUYỂN GIỚI NỮ” vào tháng 09 này.

INSTRUCTORS
Nhóm giảng viên Trung tâm VHATTC – Trường Đại học Y dược TP.HCM
Nhóm chuyên gia đến từ các tổ chức khác

NỘI DUNG VÀ MỤC TIÊU KHÓA TẬP HUẤN Chemsex là gì?, Đối tượng nào thường có Chemsex?, “Lợi ích” và “Nguy cơ” của Chemsex?
Methamphetamine and HIV
Bản chất, tác động ngắn hạn – dài hạn và một số tips/lưu ý khi sử dụng Ketamine, Mephedrone, GHB và một số chất khác: poppers, thuốc lắc, cỏ mỹ,… đặc biệt trong quan hệ tình dục.
Biết được mối liên quan giữa Ma tuý – Tình dục – HIV và STIs. Một số biện pháp giảm nguy cơ lây nhiễm HIV và STIs khi Chemsex
Các can thiệp cốt lõi nhằm giảm tác hại của ATS và Chemsex

ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
Tham gia >= 80% tổng thời lượng khóa học
Thi cuối khóa đạt >= 70%

Information of the Training Course
Thời gian: 4 buổi
14:00 – 16:30 từ ngày 08/08 – 11/09/2020
How to participate: Online via ZOOM
Language: Vietnamese
Thành phần tham dự: Ưu tiên nhân viên tại các tổ chức cộng đồng/CBOs và các cá nhân hiện đang làm việc với nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới và chuyển giới nữ chưa tham gia khóa tập huấn tháng 5/2020.
Số lượng tham dự dự kiến : Tối đa là 60 người
Tài liệu và Zoom ID của khóa học: sẽ được thông báo đến quý vị có đăng ký tham dự.

If you have any questions or comments, please contacts Nguyen Thi Ngoc Diep, Phone No.: 0966 136 327, Email: svhattc@gmail.com
For technical problem, please contact Danh Hoang Nguyen, Phone No.: 0949 574 493