TÀI LIỆU LỚP ĐỊNH HƯỚNG – KHÓA MMT CĂN BẢN (THÁNG 09/2020)

Tài liệu Cập nhật và Bổ sung của ThS. BS. Nguyễn Song Chí Trung chiều ngày 14.09.2020

Giải đáp thắc thắc ngày 1:

Tài liệu tham khảo của PGS. TS Đỗ Văn Dũng cho các câu trả lời về HIV