Hướng dẫn dự phòng, chẩn đoán, điều trị và chăm sóc liên quan đến HIV, viêm gan siêu vi và STI cho các nhóm quần thể đích (WHO)

Tài liệu hướng dẫn do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) biên soạn. Quí đồng nghiệp có thể xem tài liệu gốc từ WHO tại đây: https://www.who.int/publications/i/item/9789240052390

Xem và Tải tài liệu tại đây: