Tài liệu tập huấn triển khai mô hình MARS dành cho giảng viên (Tài liệu TOT)

Chương trình MARS™ là mô hình giáo dục và hỗ trợ đồng đẳng thành công được thiết kế dành riêng cho bệnh nhân đang điều trị lạm dụng chất gây nghiện bằng thuốc.

Tài liệu tập huấn dành cho giảng viên (Tài liệu TOT) được Bà Suzanne Hall-Westcott phát triển trong năm 2017. Tập huấn dành cho giảng viên là một phần của kế hoạch mở rộng mô hình hỗ trợ đồng đẳng MARS™ ở khắp các tỉnh thành trong cả nước. Tài liệu tạp huấn này nhằm hỗ trợ tập huấn cho nhóm giảng viên Việt Nam, những người sẽ tham gia vào quá trình nhân rộng mô hình trong tương lai. Dưới đây là một số cá nhân đã có đóng góp đặt biệt cho nỗ lực phát triển mô hình này trong suốt thời gian qua và cũng chính là những người sẽ tiếp tục nỗ lực thong qua hoạt động của chương trình này nhằm cải thiện sức khoẻ của các cá nhân, gia đình và cả cộng đồng.

Ông Walter Ginter là người đã cũng với Bà Joycelyn Woods tại Liên minh Quốc gia về Điều trị Phục hồi bằng thuốc (NAMA -National Alliance of Medication-Assisted) sáng lập. Mô hình Phục hồi MARS™ đặt tại Trường Y Albert Einstein College tại Bronx, New York vào năm 2006. Sau những thành công của mô hình MARS trong 5 năm đầu triển khai, mô hình này đã được tài trợ để tiếp tục duy trì và mở rộng trên khắp nước Mỹ. Tại thời điểm đó, Bà Suzanne Hall-Westcott là người thiết kế và phát triển các tài liệu và chương trình tập huấn của MARS™ dựa trên những tài liệu sẵn ở NAMA và nguồn lực từ SAMHSA và hình thành Viện Đào tạo Beyond MARS™. Đặc biệt cảm ơn Tiến sỹ Sarah Church, Ira Marion, Tiến sỹ William White và đồng đẳng viên của Chương trình MARS™ vì những nỗ lực xây dựng và triển khai mô hình MARS™ cũng như các tập huấn của Beyond MARS™. Chương trình tập huấn Beyond MARS™ do Cục Quản lý Các dịch vụ Điều trị Nghiện và Sức khỏe Tâm thần (SAMHSA)/ Trung tâm Điều trị Lạm dụng nghiện chất (CSAT) tài trợ thông qua một Chương trình Các dịch vụ Phục hồi tại cộng đồng (RCSP -Recovery Community Services Program).

Chương trình tại nước ngoài đầu tiên của MARS™ và Viện Đào tạo Beyond MARS™ được thực hiện tại Việt Nam với nỗ lực chung của Cục Quản lý các dịch vụ Điều trị Nghiện chất và Sức khoẻ Tâm thần (SAMHSA) tại Việt Nam, Liên hiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam và đội ngũ giảng viên MARS từ Hoa Kỳ. Lời cảm ơn trân trọng gửi tới Tiến sỹ Kevin Mulvey- nguyên là Cố vấn Điều trị Lạm dụng Nghiện chất, Bác sỹ Vũ Huy Hoàng- Chuyên gia Y tế công cộng của SAMHSA, Bà Nông Thị Thương- Cán bộ Chương trình của SAMHSA; Tiến sỹ Hoàng Văn Kể- Chủ tịch VUSTA, Ông Walter Ginter- Giám đốc Chương trình MARS™ và người sáng lập mô hình MARS™, Bà Suzanne Hall-Westcott- Giám đốc và là người sang lập Viện Đào tạo Beyond MARS™ cũng như cán bộ y tế và bệnh nhân đang điều trị tại cơ sở Methadone Thuỷ Nguyên và Kiến An, Hải Phòng vì những đóng góp trong định hướng cho chương trình, phát triển tài liệu cũng như thí điểm tại hai cơ sở ở Hải Phòng trong năm 2015 để chuẩn bị cho việc mở rộng mô hình này trong tương lai. Để tiếp nối những thành công của hai mô hình thí điểm và với sự ủng hộ từ phía lãnh đạo đại diện là Tiến sỹ Hoàng Văn Kể, đã có 4 chương trình MARS™ đã được thực hiện tại Hải Phòng trong năm 2016. Chương trình đã nhận được nhiều quan tâm và ủng hộ từ phía lãnh đạo địa phương và trung ương để nhân rộng mô hình từ Hải Phòng sang các tỉnh thành khác. SAMHSA Việt Nam với sự điều phối của Tiến sỹ Nadine Rogers- Cố vấn Điều trị Nghiện chất sẽ tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật cho quá trình triển khai mô hình MARS™ tại Việt Nam.