Course Annoucement: Mindfullness and Recovery (July - August 2020)

Dear colleagues,

Based on CBT theory, Addiction is a result of losses during your life, these losses weren't understood and completely committed, feelings wasn't explained and as a result, the person losts their self-truth, don't know their talents, don't know goals of their life
This course don't show the attendee How to talk or counseling like MI, it shows how to understand and think about experiences in oneself's life.

Form this expectation, VHATTC organizes this courses

TIME and CONTENTS
Weekly on Wednesday , from 9:00 - 11:00AM, from 15 July to 19 August 2020 (6 sessions)

  1. Mindfulness and Feeling
  2. Mindfulness and Thoughs
  3. Mindfulness and Behaviour
  4. Mindfulness and losses
  5. Mindfulness and Addiction
  6. Mindfulness and recovery

Conditions to attending this Course
Để khóa học này tốt nhất cho anh/chị và những học viên tham gia khác, trong các bài tập hàng tuần chúng tôi sẽ hỏi về những trải nghiệm trong cuộc sống của anh/chị và các học viên khác. Anh/chị có quyền chia sẻ hay không, nếu bạn chia sẻ thông tin này sẽ hoàn toàn được giữ bảo mật trong lớp học. Các câu hỏi chúng tôi sẽ hỏi về trải nghiệm chỉ nhằm giúp cho giảng viên có thể biết để có thể hiểu biết tình huống và những trải những gì anh chi đã trải qua và sẽ không lấy bất kỳ thông tin nhận dạng nào của các anh chị.

Ngoài ra, khi tham gia khóa này, chúng tôi cũng yêu cầu Anh/chị phải giữ bảo mật thông tin của các học viên khác trong trường hợp họ chia sẻ trong lớp học.

Vì những yêu cầu trên, chúng tôi rất mong các anh/chị cân nhắc khi đăng ký tham dự và chắc chắn rằng mình có thể tham dự đầy đủ các buổi học.

If you agree with these above requests, please click on the registration below to complete 2 steps of registration
Step 1: Filling in the registration form
Step 2: Download Consent form, Fill in the information, scan and send to us at email address: svhattc@gmail.com
BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ ĐĂNG KÝ THAM GIA KHÓA TẬP HUẤN

Instructor:

MS. Cao Lien Huong

How to participate: Online via ZOOM
Language: Vietnamese
Thành phần tham dự: Ưu tiên tư vấn viên, tham vấn viên, nhân viên công tác xã hội làm việc trong lĩnh vực điều trị nghiện.
No.of Attendee : Maximun - 30

If you have any questions or comments, please contacts Nguyen Thi Ngoc Diep, Phone No.: 0966 136 327, Email: svhattc@gmail.com
For technical problem, please contact Danh Hoang Nguyen, Phone No.: 0949 574 493