6 Tháng Mười, 2020 - 1:28 chiều

Tài liệu tập huấn Cán bộ Y tế cai nghiện, Bình Dương 6-7/10/2020.

6 Tháng Mười Hai, 2018 - 10:51 sáng

Bài giảng của BS.Trung – Lớp YTCC chuyên ngành nghiện chất.

27 Tháng Mười Một, 2018 - 9:23 sáng

Tài liệu tập huấn Chi cục PC TNXH – BS.Trung.