10 Tháng Bảy, 2021 - 10:32 sáng

NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH: TÌM HIỂU VIỆC SỬ DỤNG CHẤT, CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ LIÊN QUAN HOẠT ĐỘNG CHEMSEX VÀ NHU CẦU CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỦA NGƯỜI NAM QHTD ĐỒNG TÍNH.

7 Tháng Bảy, 2021 - 11:31 sáng

Tỷ Lệ Và Mức Độ Sử Dụng Chất Gây Nghiện Trên Đối Tượng Nam Quan Hệ Đồng Giới Và Nữ Chuyển Giới Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Và Các Tỉnh Lân Cận.

- 9:35 sáng

HIV Prevalence and Factors Related to HIV Infection Among Transgender Women in Vietnam: A Respondent Driven Sampling Approach.