Hoạt động của chúng tôi

Với sự hỗ trợ trực tiếp từ SAMHSA và UCLA, SVH-ATTC liên tục cải thiện chất lượng các dịch vụ điều trị và hồi phục cho bệnh nhân, phổ biến các dữ liệu nghiên cứu và thông tin kiến thức mới nhất cho các nhân viên cung cấp dịch vụ điều trị nghiện chất, các tổ chức cộng đồng, những nhà hoạch định chính sách, các tổ chức y tế và các đối tác khác thông qua các tập huấn kiến thức, kỹ năng, đào tạo chuyên môn, đào tạo trực tuyến, các hội nghị, hội thảo chuyên đề và các ấn phẩm.