24 Tháng Năm, 2022 - 2:47 chiều

An adaptive design to screen, treat, and retain people with opioid use disorders who use methamphetamine in methadone clinics (STAR-OM): study protocol of a clinical trial.

- 10:10 sáng

Take-home dose Methadone program in the context of COVID-19 pandemic in Ho Chi Minh City, Vietnam.

- 9:23 sáng

Men Who Have Sex With Men in Ho Chi Minh City Are More Likely to Engage in Risky Sex While Under the Influence.

10 Tháng Bảy, 2021 - 10:32 sáng

NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH: TÌM HIỂU VIỆC SỬ DỤNG CHẤT, CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ LIÊN QUAN HOẠT ĐỘNG CHEMSEX VÀ NHU CẦU CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỦA NGƯỜI NAM QHTD ĐỒNG TÍNH.

8 Tháng Bảy, 2021 - 5:38 chiều

LẬP BẢN ĐỒ CÁC DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TÂM THẦN CHO NGƯỜI SỬ DỤNG CHẤT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

7 Tháng Bảy, 2021 - 11:31 sáng

Tỷ Lệ Và Mức Độ Sử Dụng Chất Gây Nghiện Trên Đối Tượng Nam Quan Hệ Đồng Giới Và Nữ Chuyển Giới Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Và Các Tỉnh Lân Cận.

- 10:03 sáng

Prevalence of Amphetamine-Type Stimulant Use and Related Factors among Methadone Maintenance Patients in Ho Chi Minh City Vietnam: A Cross-Sectional Study.

- 9:35 sáng

HIV Prevalence and Factors Related to HIV Infection Among Transgender Women in Vietnam: A Respondent Driven Sampling Approach.

6 Tháng Tám, 2020 - 4:37 chiều

Báo cáo sơ bộ kết quả nghiên cứu “CAN THIỆP GIẢM NGUY CƠ CỦA HÀNH VI CHEMSEX TRÊN NHÓM MSM VÀ TGW TẠI TP.HCM” – Giai đoạn 1.

21 Tháng Một, 2019 - 5:58 chiều

Kết quả nghiên cứu khảo sát nhu cầu đào tạo và hỗ trợ trực tuyến của VHATTC-UMP.