Sơ lược về chúng tôi

Ngày 21/11/2014, Đại học Y Dược TP. HCM, Đại học Y Hà Nội và Đại Học California, Los Angeles (UCLA) đã ký kết Thỏa thuận thành lập Trung Tâm Chuyển Giao Công Nghệ Điều Trị Nghiện Chất và HIV Miền Nam (SVHATTC), đặt tại khuôn viên Đại Học Y Dược TP. HCM. Dự án được thành lập và hoạt động dựa trên sự tài trợ của Quỹ Hỗ Trợ Khẩn Cấp của Tổng Thổng Hoa Kỳ (PEPFAR) thông qua Cục Quản Lý Lạm Dụng Chất Gây Nghiện và Sức Khỏe Tâm Thần Hoa Kỳ (SAMHSA).

Trong khuôn khổ hoạt động, SVHATTC phối hợp chặt chẽ với Đại học Y Hà Nội, các tổ chức/chuyên gia trong nước và quốc tế tiến hành các hoạt động huấn luyện, đào tạo và nghiên cứu, đóng góp vào sự phát triển của ngành Y học Nghiện tại Việt Nam và cải thiện năng lực của nhân sự trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, điều trị lạm dụng nghiện chất. SVHATTC cam kết nỗ lực thực hiện đa dạng các hoạt động hướng đến cộng đồng và xã hội, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm HIV, giải quyết các vấn đề về sức khỏe tâm thần nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của bệnh nhân rối loạn sử dụng chất và gia đình của họ.