7 Tháng Mười Một, 2020 - 6:30 sáng

Tài liệu khóa tập huấn: CAN THIỆP TÂM THẦN CHO BỆNH NHÂN CÓ RỐI LOẠN SỬ DỤNG CHẤT.

23 Tháng Chín, 2020 - 7:15 sáng

Tài liệu Hội thảo tập huấn: “TRUYỀN THÔNG ĐẶC THÙ DỰ PHÒNG HIV LIÊN QUAN ĐẾN SỬ DỤNG CHẤT CHO NHÓM MSM và TGW” (23 – 24/09/2020).

17 Tháng Chín, 2020 - 10:59 sáng

TÀI LIỆU LỚP TƯ VẤN – KHÓA MMT CĂN BẢN (Tháng 09/2020).

14 Tháng Chín, 2020 - 4:20 chiều

TÀI LIỆU LỚP BÁC SĨ – KHÓA MMT CĂN BẢN (THÁNG 09/2020).

- 1:52 chiều

TÀI LIỆU LỚP ĐỊNH HƯỚNG – KHÓA MMT CĂN BẢN (THÁNG 09/2020).

31 Tháng Tám, 2020 - 8:12 sáng

Tài liệu khóa tập huấn: Kỹ năng tư vấn, điều trị nghiện cho cán bộ làm công tác giáo dục, tư vấn tại SLĐ – TB và XH tỉnh Bến Tre (Từ ngày 24 – 28/08/2020).

16 Tháng Tám, 2020 - 9:18 chiều

Tài liệu tập huấn: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang thực hiện mô hình Thí điểm “Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng”.

31 Tháng Bảy, 2020 - 8:10 sáng

Tài liệu Khóa tập huấn: Ứng dụng Công nghệ thông tin vào Truyền thông và họp trực tuyến.

29 Tháng Bảy, 2020 - 9:27 sáng

Hội thảo tổng kết “Nâng cao năng lực điều trị rối loạn sử dụng chất ở Việt Nam”.

20 Tháng Bảy, 2020 - 1:33 chiều

Hội thảo tổng kết – Nâng cao năng lực Điều trị Rối loạn sử dụng chất tại Việt Nam: Tương lai bền vững của Mạng lưới V-HATTCs ngày 23/07/2020.