24 Tháng Sáu, 2022 - 3:39 chiều

Bộ video giới thiệu và hướng dẫn thực hiện Tư vấn cá nhân trong điều trị duy trì Methadone cho người nghiện chất dạng thuốc phiện.

24 Tháng Mười Một, 2021 - 3:52 chiều

Tài liệu buổi chia sẻ: SỰ PHÁT TRIỂN NÃO BỘ VÀ NHẬN THỨC Ở TUỔI VỊ THÀNH NIÊN (17.11.2021).

16 Tháng Chín, 2021 - 1:59 chiều

Tài liệu buổi chia sẻ: KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI MANG LIỀU METHADONE VỀ NHÀ TRONG BỐI CẢNH COVID-19 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH (15.09.2021).

20 Tháng Tám, 2021 - 8:55 chiều

Tài liệu buổi hội thảo: Can thiệp dựa vào bằng chứng trong dự phòng sử dụng thuốc lá ở thanh thiếu niên.

12 Tháng Tám, 2021 - 12:58 chiều

Tài liệu và video buổi chia sẻ: “TỰ CHĂM SÓC, TỰ CÁCH LY FO, F1 TẠI NHÀ – TỪ QUAN ĐIỂM ĐẾN THỰC HÀNH” Ngày 11/08/2021.

3 Tháng Tám, 2021 - 9:29 chiều

Tài liệu và video buổi chia sẻ: “DỰ PHÒNG TÁI NGHIỆN VÀ CÁC CHIẾN LƯỢC GIẢM HẠI TRONG THỜI GIAN COVID-19” Ngày 03/08/2021.

22 Tháng Bảy, 2021 - 10:30 sáng

Tài liệu và video buổi chia sẻ: “TƯƠNG TÁC CHẤT MA TÚY VÀ THUỐC ARV, PREP” Ngày 21/07/2021.

15 Tháng Bảy, 2021 - 1:24 chiều

Tài liệu và video buổi chia sẻ: “DỰ PHÒNG COVID-19 VÀ HIỂU ĐÚNG VỀ VACCINE” Ngày 014/07/2021.

8 Tháng Bảy, 2021 - 1:25 chiều

Tài liệu và video buổi chia sẻ: “QUẢN LÝ PHÒNG KHÁM METHADONE TRONG BỐI CẢNH COVID 19: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ” Ngày 08/07/2021.

4 Tháng Sáu, 2021 - 9:17 sáng

TÀI LIỆU & VIDEOS KHÓA TẬP HUẤN ATS _THÁNG 06/2021.