14 Tháng Chín, 2020 - 2:39 chiều

Tài liệu khóa tập huấn thứ 2- Can thiệp giảm nguy cơ của Chemsex trên nhóm MSM và TG (Tháng 09/2020).

20 Tháng Tám, 2020 - 12:19 chiều

Tài liệu khóa học: “CHÁNH NIỆM VÀ PHỤC HỒI” – Tháng 07 – 08/08/2020.

21 Tháng Sáu, 2020 - 11:40 chiều

Full bộ Tài liệu: Khóa 04 – Tập huấn online về Phỏng vấn tạo động lực (Tháng 04-06/2020).

22 Tháng Năm, 2020 - 5:10 chiều

Tài liệu khóa tập huấn thứ 1- Can thiệp giảm nguy cơ của Chemsex trên nhóm MSM và TG (Tháng 05/2020).

30 Tháng Tư, 2020 - 9:06 sáng

Tài liệu và Video buổi giảng trực tuyến về “Dự phòng COVID -19 trong công tác tiếp cận và chăm sóc tại cộng đồng” (29/04/2020).

16 Tháng Tư, 2020 - 8:31 sáng

Tài liệu và video buổi giảng trực tuyến về “Hướng dẫn cấp phát thuốc Methadone và Buprenorphine trong giai đoạn dịch COVID-19” (15/04/2020).

12 Tháng Tư, 2020 - 9:44 chiều

Tài liệu và Video toàn bộ Khóa học điều trị Methadone căn bản – Lớp định hướng (Ngày 06/04 -10/04/2020).

2 Tháng Tư, 2020 - 4:13 chiều

Tài liệu và video buổi giảng trực tuyến về “Kiểm soát lây nhiễm COVID-19 tại phòng khám Methadone và các Cơ sở Y tế khác” (01/04/2020)..

5 Tháng Ba, 2020 - 6:09 chiều

Tài liệu và video bài giảng trực tuyến “Methadone, Buprenorphine, Naltrexone: Lựa chọn nào cho người nghiện Heroin” – 05/03/2020.

21 Tháng Hai, 2020 - 7:16 sáng

Tài liệu và video buổi giảng trực tuyến về Chứng nghiện cờ bạc (20/02/2020).