24 Tháng Mười Một, 2021 - 3:52 chiều

Tài liệu buổi chia sẻ: SỰ PHÁT TRIỂN NÃO BỘ VÀ NHẬN THỨC Ở TUỔI VỊ THÀNH NIÊN (17.11.2021).

16 Tháng Chín, 2021 - 1:59 chiều

Tài liệu buổi chia sẻ: KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI MANG LIỀU METHADONE VỀ NHÀ TRONG BỐI CẢNH COVID-19 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH (15.09.2021).

20 Tháng Tám, 2021 - 8:55 chiều

Tài liệu buổi hội thảo: Can thiệp dựa vào bằng chứng trong dự phòng sử dụng thuốc lá ở thanh thiếu niên.

12 Tháng Tám, 2021 - 12:58 chiều

Tài liệu và video buổi chia sẻ: “TỰ CHĂM SÓC, TỰ CÁCH LY FO, F1 TẠI NHÀ – TỪ QUAN ĐIỂM ĐẾN THỰC HÀNH” Ngày 11/08/2021.

3 Tháng Tám, 2021 - 9:29 chiều

Tài liệu và video buổi chia sẻ: “DỰ PHÒNG TÁI NGHIỆN VÀ CÁC CHIẾN LƯỢC GIẢM HẠI TRONG THỜI GIAN COVID-19” Ngày 03/08/2021.

22 Tháng Bảy, 2021 - 10:30 sáng

Tài liệu và video buổi chia sẻ: “TƯƠNG TÁC CHẤT MA TÚY VÀ THUỐC ARV, PREP” Ngày 21/07/2021.

15 Tháng Bảy, 2021 - 1:24 chiều

Tài liệu và video buổi chia sẻ: “DỰ PHÒNG COVID-19 VÀ HIỂU ĐÚNG VỀ VACCINE” Ngày 014/07/2021.

8 Tháng Bảy, 2021 - 1:25 chiều

Tài liệu và video buổi chia sẻ: “QUẢN LÝ PHÒNG KHÁM METHADONE TRONG BỐI CẢNH COVID 19: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ” Ngày 08/07/2021.

4 Tháng Sáu, 2021 - 9:17 sáng

TÀI LIỆU & VIDEOS KHÓA TẬP HUẤN ATS _THÁNG 06/2021.

14 Tháng Năm, 2021 - 10:36 sáng

Tài liệu và video buổi chia sẻ trực tuyến về “CÁC MÔ HÌNH CAN THIỆP TÂM LÝ – HÀNH VI TRÊN BỆNH NHÂN CÓ RỐI LOẠN SỬ DỤNG HÀNG ĐÁ” – Tháng 05.2021.