16 Tháng Chín, 2021 - 4:39 chiều

Buổi chia sẻ trực tuyến: “Chia sẻ kinh nghiệm triển khai mang liều Methadone về nhà trong bối cảnh COVID-19 tại TP. HCM”.

23 Tháng Tám, 2021 - 11:46 sáng

Buổi họp trực tuyến: “Hướng dẫn về mang liều Methadone về nhà an toàn trong thời gian COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh”.

12 Tháng Tám, 2021 - 11:31 sáng

Công văn số 5477/SYT-NVY về việc “Phân bổ và tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho người nhiễm HIV/AIDS và bệnh nhân điều trị Methadone đang được quản lý tại các cơ sở điều trị HIV/AIDS, cơ sở điều trị Methadone trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh”.

11 Tháng Tám, 2021 - 6:59 chiều

Buổi chia sẻ trực tuyến: “TỰ CÁCH LY VÀ TỰ CHĂM SÓC F0, F1 TẠI NHÀ – TỪ QUAN ĐIỂM ĐẾN THỰC HÀNH”.

7 Tháng Tám, 2021 - 11:21 sáng

Hỗ trợ sức khỏe cộng đồng trong đại dịch COVID-19.

4 Tháng Tám, 2021 - 9:17 sáng

Buổi chia sẻ trực tuyến: DỰ PHÒNG TÁI NGHIỆN – CÁC CHIẾN LƯỢC GIẢM HẠI TRONG THỜI GIAN COVID-19 (03.08.2021).

22 Tháng Bảy, 2021 - 11:52 sáng

Buổi chia sẻ trực tuyến: Tương tác chất ma túy và thuốc ARV, PrEP (21.07.2021).

- 10:47 sáng

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN ICUDDR 2021.

15 Tháng Bảy, 2021 - 12:20 chiều

Buổi chia sẻ trực tuyến: VACCINE VÀ PHÒNG NGỪA COVID-19.

12 Tháng Bảy, 2021 - 7:54 chiều

Buổi chia sẻ trực tuyến: “Chiến lược quản lý phòng khám Methadone trong bối cảnh COVID-19: Kinh nghiệm quốc tế”.