28 Tháng Mười Một, 2022 - 11:40 sáng

Hướng dẫn dự phòng, chẩn đoán, điều trị và chăm sóc liên quan đến HIV, viêm gan siêu vi và STI cho các nhóm quần thể đích (WHO).

15 Tháng Mười Một, 2022 - 9:28 sáng

Tài liệu tập huấn triển khai mô hình MARS dành cho giảng viên (Tài liệu TOT).

12 Tháng Tám, 2020 - 4:00 chiều

Giám sát Chuyên môn và Phát triển Nghề nghiệp cho Tư vấn viên điều trị lạm dụng chất gây nghiện – Số 52.

10 Tháng Tám, 2020 - 4:03 chiều

Giải thích và hướng xử trí Kết quả Xét nghiệm HCV ARN.

17 Tháng Tư, 2020 - 12:32 chiều

Hướng dẫn kỹ thuật: DỰ PHÒNG, ĐIỀU TRỊ, CHĂM SÓC VÀ HỖ TRỢ HIV CHO NGƯỜI SỬ DỤNG MA TÚY DẠNG KÍCH THÍCH.

15 Tháng Tư, 2020 - 1:33 chiều

Thông tư 14/2015/TT-BYT về việc quản lý thuốc Methadone.

10 Tháng Tư, 2020 - 11:36 sáng

Quyết định số 3140/QĐ-BYT về Hướng dẫn điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone.

9 Tháng Tư, 2020 - 3:39 chiều

Công văn số 203/AIDS-DP về Hướng dẫn cấp phát thuốc Methadone/Buprenorphine trong giai đoạn dịch COVID-19.

3 Tháng Tư, 2020 - 4:51 chiều

Hướng dẫn Kỹ thuật của PEPFAR trong bối cảnh Dịch COVID-19.

30 Tháng Ba, 2020 - 10:49 chiều

Làm thế nào để an toàn trong đợt bùng phát dịch COVID-19.