3 Tháng Hai, 2023 - 6:28 chiều

Nghiên cứu: Điều chỉnh mô hình can thiệp “TransAction” nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm HIV và tăng cường khả năng phòng ngừa, điều trị và chăm sóc HIV cho người chuyển giới nữ tại Việt Nam.

28 Tháng Mười Một, 2022 - 11:40 sáng

Hướng dẫn dự phòng, chẩn đoán, điều trị và chăm sóc liên quan đến HIV, viêm gan siêu vi và STI cho các nhóm quần thể đích (WHO).

15 Tháng Mười Một, 2022 - 9:28 sáng

Tài liệu tập huấn triển khai mô hình MARS dành cho giảng viên (Tài liệu TOT).

7 Tháng Mười Một, 2020 - 6:30 sáng

Tài liệu khóa tập huấn: CAN THIỆP TÂM THẦN CHO BỆNH NHÂN CÓ RỐI LOẠN SỬ DỤNG CHẤT.

6 Tháng Mười, 2020 - 1:28 chiều

Tài liệu tập huấn Cán bộ Y tế cai nghiện, Bình Dương 6-7/10/2020.

23 Tháng Chín, 2020 - 7:15 sáng

Tài liệu Hội thảo tập huấn: “TRUYỀN THÔNG ĐẶC THÙ DỰ PHÒNG HIV LIÊN QUAN ĐẾN SỬ DỤNG CHẤT CHO NHÓM MSM và TGW” (23 – 24/09/2020).

17 Tháng Chín, 2020 - 10:59 sáng

TÀI LIỆU LỚP TƯ VẤN – KHÓA MMT CĂN BẢN (Tháng 09/2020).

14 Tháng Chín, 2020 - 4:20 chiều

TÀI LIỆU LỚP BÁC SĨ – KHÓA MMT CĂN BẢN (THÁNG 09/2020).

- 2:39 chiều

Tài liệu khóa tập huấn thứ 2- Can thiệp giảm nguy cơ của Chemsex trên nhóm MSM và TG (Tháng 09/2020).

- 1:52 chiều

TÀI LIỆU LỚP ĐỊNH HƯỚNG – KHÓA MMT CĂN BẢN (THÁNG 09/2020).