7 Tháng Tám, 2023 - 8:09 chiều

Toạ đàm “Chúng ta biết gì về thuốc lá điện tử”.

7 Tháng Chín, 2020 - 1:59 chiều

Thông báo khóa tập huấn thứ 2: “MÔ HÌNH CAN THIỆP GIẢM TÁC HẠI CỦA CHEMSEX TRÊN NHÓM NAM QUAN HỆ TÌNH DỤC ĐỒNG GIỚI VÀ CHUYỂN GIỚI NỮ” (Tháng 09/2020).

9 Tháng Bảy, 2020 - 2:06 chiều

Thông báo Khóa học: CHÁNH NIỆM VÀ PHỤC HỒI (Tháng 07 – 08/2020).

5 Tháng Năm, 2020 - 9:32 sáng

Thông báo Tập Huấn: “CHEMSEX TRÊN NHÓM NAM QUAN HỆ TÌNH DỤC ĐỒNG GIỚI VÀ NỮ CHUYỂN GIỚI” (Tháng 05/2020).

23 Tháng Tư, 2020 - 2:19 chiều

[29/04/2020] Buổi giảng trực tuyến về: Dự phòng Covid-19 trong công tác tiếp cận và chăm sóc tại cộng đồng..

21 Tháng Tư, 2020 - 10:56 sáng

Thông báo: Khóa tập huấn “Phỏng vấn tạo động lực” – Khóa 4 (Từ 22/04 – 03/06/2020).

14 Tháng Tư, 2020 - 9:33 sáng

[15/04/2020] Buổi giảng trực tuyến: HƯỚNG DẪN CẤP PHÁT THUỐC METHADONE VÀ BUPRENORPHINE TRONG GIAI ĐOẠN DỊCH COVID-19.

30 Tháng Ba, 2020 - 8:40 sáng

[01/04/2020] Buổi giảng trực tuyến về: Dự phòng Covid-19 tại các cơ sở điều trị nghiện và Một số khuyến cáo trên Thế Giới.

28 Tháng Hai, 2020 - 11:11 sáng

[05/03/2020] Buổi giảng trực tuyến về: “Methadone,Buprenorphine, Naltrexone: Lựa chọn cho người nghiện heroin”.

9 Tháng Một, 2020 - 2:47 chiều

[16/01/2020] Buổi giảng trực tuyến về Cấp cứu ngộc độc ma túy.