9 Tháng Chín, 2022 - 11:08 sáng

Buổi chia sẻ trực tuyến: TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ VỀ PHÒNG CHỐNG NGHIỆN CHẤT VÀ NHỮNG KIẾN THỨC TRƯỜNG HỌC NÊN BIẾT.

6 Tháng Tám, 2022 - 7:15 chiều

Tập huấn Nâng cao năng lực Phỏng vấn tạo động lực – PGS. Nathan C. Gehlert – Tháng 08-2022.

14 Tháng Mười, 2021 - 11:57 sáng

Buổi chia sẻ trực tuyến: SỰ PHÁT TRIỂN NÃO BỘ VÀ NHẬN THỨC Ở TUỔI VỊ THÀNH NIÊN (17.11.2021).

13 Tháng Chín, 2021 - 4:44 chiều

Buổi chia sẻ trực tuyến: CHIA SẺ KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI MANG LIỀU METHADONE VỀ NHÀ TRONG BỐI CẢNH COVID-19 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH (15.09.2021).

14 Tháng Tám, 2021 - 2:34 chiều

Buổi chia sẻ trực tuyến: CAN THIỆP DỰA VÀO BẰNG CHỨNG TRONG DỰ PHÒNG SỬ DỤNG THUỐC LÁ Ở THANH THIẾU NIÊN (20.08.2021).

7 Tháng Tám, 2021 - 11:11 sáng

Buổi chia sẻ trực tuyến: TỰ CÁCH LY VÀ TỰ CHĂM SÓC F0, F1 TẠI NHÀ – TỪ QUAN ĐIỂM ĐẾN THỰC HÀNH (11.08.2021).

27 Tháng Bảy, 2021 - 3:41 chiều

Buổi chia sẻ trực tuyến: DỰ PHÒNG TÁI NGHIỆN – CÁC CHIẾN LƯỢC GIẢM HẠI TRONG THỜI GIAN COVID-19 (03.08.2021).

15 Tháng Bảy, 2021 - 5:53 chiều

BUỔI CHIA SẺ TRỰC TUYẾN: TƯƠNG TÁC CHẤT MA TÚY VÀ THUỐC ARV, PREP.

9 Tháng Bảy, 2021 - 12:05 chiều

Buổi chia sẻ trực tuyến: DỰ PHÒNG COVID-19 VÀ HIỂU ĐÚNG VỀ VACCINE (14.07.2021).

5 Tháng Bảy, 2021 - 3:18 chiều

Buổi chia sẻ trực tuyến: Chiến lược quản lý phòng khám Methadone trong bối cảnh COVID-19: Kinh nghiệm quốc tế (08.07.2021).