24 Tháng Năm, 2022 - 2:47 chiều

An adaptive design to screen, treat, and retain people with opioid use disorders who use methamphetamine in methadone clinics (STAR-OM): study protocol of a clinical trial.

- 10:10 sáng

Take-home dose Methadone program in the context of COVID-19 pandemic in Ho Chi Minh City, Vietnam.

- 9:23 sáng

Men Who Have Sex With Men in Ho Chi Minh City Are More Likely to Engage in Risky Sex While Under the Influence.

8 Tháng Bảy, 2021 - 5:38 chiều

LẬP BẢN ĐỒ CÁC DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TÂM THẦN CHO NGƯỜI SỬ DỤNG CHẤT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

7 Tháng Bảy, 2021 - 11:31 sáng

Tỷ Lệ Và Mức Độ Sử Dụng Chất Gây Nghiện Trên Đối Tượng Nam Quan Hệ Đồng Giới Và Nữ Chuyển Giới Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Và Các Tỉnh Lân Cận.

- 10:03 sáng

Prevalence of Amphetamine-Type Stimulant Use and Related Factors among Methadone Maintenance Patients in Ho Chi Minh City Vietnam: A Cross-Sectional Study.

26 Tháng Hai, 2018 - 3:20 chiều

NGHIÊN CỨU: Thuộc Tính Đo Lường Của Thang Đo Hỗ Trợ Xã Hội MOS-SSS Trên Bệnh Nhân Điều Trị Methadone Tại TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.