16 Tháng Chín, 2021 - 1:59 chiều

Tài liệu buổi chia sẻ: KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI MANG LIỀU METHADONE VỀ NHÀ TRONG BỐI CẢNH COVID-19 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH (15.09.2021).

22 Tháng Bảy, 2021 - 10:47 sáng

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN ICUDDR 2021.

15 Tháng Bảy, 2021 - 1:24 chiều

Tài liệu và video buổi chia sẻ: “DỰ PHÒNG COVID-19 VÀ HIỂU ĐÚNG VỀ VACCINE” Ngày 014/07/2021.

2 Tháng Bảy, 2021 - 1:20 chiều

CAN THIỆP GIẢM NGUY CƠ CỦA CHEMSEX TRONG BỐI CẢNH COVID-19 TẠI CÁC TỔ CHỨC DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG – THÁNG 06.2021.

7 Tháng Mười Một, 2020 - 6:30 sáng

Tài liệu khóa tập huấn: CAN THIỆP TÂM THẦN CHO BỆNH NHÂN CÓ RỐI LOẠN SỬ DỤNG CHẤT.

6 Tháng Tám, 2020 - 4:37 chiều

Báo cáo sơ bộ kết quả nghiên cứu “CAN THIỆP GIẢM NGUY CƠ CỦA HÀNH VI CHEMSEX TRÊN NHÓM MSM VÀ TGW TẠI TP.HCM” – Giai đoạn 1.

4 Tháng Tám, 2020 - 1:44 chiều

Tài liệu: Gợi ý giảm hại của việc sử dụng chất khi quan hệ tình dục “Chemsex”.

3 Tháng Tám, 2020 - 11:28 sáng

Mô hình các giai đoạn thay đổi hành vi (Stages of change).

20 Tháng Bảy, 2020 - 1:33 chiều

Hội thảo tổng kết – Nâng cao năng lực Điều trị Rối loạn sử dụng chất tại Việt Nam: Tương lai bền vững của Mạng lưới V-HATTCs ngày 23/07/2020.

21 Tháng Sáu, 2020 - 11:40 chiều

Full bộ Tài liệu: Khóa 04 – Tập huấn online về Phỏng vấn tạo động lực (Tháng 04-06/2020).