7 Tháng Mười Một, 2020 - 6:30 sáng

Tài liệu khóa tập huấn: CAN THIỆP TÂM THẦN CHO BỆNH NHÂN CÓ RỐI LOẠN SỬ DỤNG CHẤT.

6 Tháng Tám, 2020 - 4:37 chiều

Báo cáo sơ bộ kết quả nghiên cứu “CAN THIỆP GIẢM NGUY CƠ CỦA HÀNH VI CHEMSEX TRÊN NHÓM MSM VÀ TGW TẠI TP.HCM” – Giai đoạn 1.

4 Tháng Tám, 2020 - 1:44 chiều

Tài liệu: Gợi ý giảm hại của việc sử dụng chất khi quan hệ tình dục “Chemsex”.

3 Tháng Tám, 2020 - 11:28 sáng

Mô hình các giai đoạn thay đổi hành vi (Stages of change).

20 Tháng Bảy, 2020 - 1:33 chiều

Hội thảo tổng kết – Nâng cao năng lực Điều trị Rối loạn sử dụng chất tại Việt Nam: Tương lai bền vững của Mạng lưới V-HATTCs ngày 23/07/2020.

21 Tháng Sáu, 2020 - 11:40 chiều

Full bộ Tài liệu: Khóa 04 – Tập huấn online về Phỏng vấn tạo động lực (Tháng 04-06/2020).

22 Tháng Năm, 2020 - 5:10 chiều

Tài liệu khóa tập huấn thứ 1- Can thiệp giảm nguy cơ của Chemsex trên nhóm MSM và TG (Tháng 05/2020).

30 Tháng Tư, 2020 - 9:06 sáng

Tài liệu và Video buổi giảng trực tuyến về “Dự phòng COVID -19 trong công tác tiếp cận và chăm sóc tại cộng đồng” (29/04/2020).

16 Tháng Tư, 2020 - 8:31 sáng

Tài liệu và video buổi giảng trực tuyến về “Hướng dẫn cấp phát thuốc Methadone và Buprenorphine trong giai đoạn dịch COVID-19” (15/04/2020).

12 Tháng Tư, 2020 - 9:44 chiều

Tài liệu và Video toàn bộ Khóa học điều trị Methadone căn bản – Lớp định hướng (Ngày 06/04 -10/04/2020).