5 Tháng Sáu, 2019 - 2:25 chiều

Tài liệu Lớp Bác sĩ – Tập huấn cơ bản methadone.

14 Tháng Năm, 2019 - 11:21 sáng

Tài liệu: Hội Thảo Tập huấn về Dự Phòng, Điều Trị, Chăm Sóc Và Hỗ Trợ HIV Cho Người Sử Dụng Ma túy dạng kích thích (6-8/05/2019).

28 Tháng Hai, 2019 - 3:23 chiều

Tài Liệu Khóa Tập huấn Nâng Cao Năng Lực cho Các tổ chức Niềm Tin (Faith-Based Organizations).

27 Tháng Mười Một, 2018 - 9:23 sáng

Tài liệu tập huấn Chi cục PC TNXH – BS.Trung.

6 Tháng Tám, 2018 - 1:59 chiều

Khóa tập huấn Hướng dẫn cho cán bộ đào tạo trong công tác điều trị nghiện (16-24/07/2018).

28 Tháng Năm, 2018 - 8:41 sáng

Tài liệu: Tập huấn Điều trị Methadone căn bản (bản cập nhật mới nhất).

12 Tháng Tư, 2018 - 11:40 sáng

Hội thảo về Rối loạn Phổ Tự Kỷ và Ứng dụng công nghệ để can thiệp cho bệnh nhân Rối loạn sử dụng chất và HIV/AIDS.

20 Tháng Một, 2018 - 8:09 chiều

Hội thảo tập huấn về Giám sát và Đánh giá Lồng ghép giới trong các chương trình can thiệp HIV cho Phụ nữ sử dụng ma túy (01/2018).

6 Tháng Mười Hai, 2017 - 11:59 sáng

Hội thảo tham vấn về Chương trình can thiệp HIV cho người sử dụng chất kích thích.

29 Tháng Mười Một, 2017 - 9:27 sáng

Lồng ghép Chăm sóc sức khỏe hành vi trong cơ sở y tế tại Việt Nam.