3 Tháng Sáu, 2020 - 4:16 chiều

Tài liệu khóa tập huấn: Tư vấn và điều trị nghiện ma túy (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang).

12 Tháng Ba, 2020 - 4:51 chiều

Hội thảo góp ý và hoàn chỉnh mô hình can thiệp Chemsex trên nhóm MSM và TG tại TP.HCM (12/03/2020).

20 Tháng Hai, 2020 - 1:03 chiều

Buổi Chia sẻ Kinh nghiệm về Tổ chức sinh hoạt Nhóm hỗ trợ xã hội và Tập huấn Kiến thức cơ bản về rối loạn sử dụng chất và HIV cho các Tổ chức dựa trên niềm tin (FBO).

14 Tháng Năm, 2019 - 11:21 sáng

Tài liệu: Hội Thảo Tập huấn về Dự Phòng, Điều Trị, Chăm Sóc Và Hỗ Trợ HIV Cho Người Sử Dụng Ma túy dạng kích thích (6-8/05/2019).

28 Tháng Hai, 2019 - 3:23 chiều

Tài Liệu Khóa Tập huấn Nâng Cao Năng Lực cho Các tổ chức Niềm Tin (Faith-Based Organizations).

27 Tháng Mười Một, 2018 - 9:23 sáng

Tài liệu tập huấn Chi cục PC TNXH – BS.Trung.

6 Tháng Tám, 2018 - 1:59 chiều

Khóa tập huấn Hướng dẫn cho cán bộ đào tạo trong công tác điều trị nghiện (16-24/07/2018).

28 Tháng Năm, 2018 - 8:41 sáng

Tài liệu: Tập huấn Điều trị Methadone căn bản (bản cập nhật mới nhất).

12 Tháng Tư, 2018 - 11:40 sáng

Hội thảo về Rối loạn Phổ Tự Kỷ và Ứng dụng công nghệ để can thiệp cho bệnh nhân Rối loạn sử dụng chất và HIV/AIDS.

20 Tháng Một, 2018 - 8:09 chiều

Hội thảo tập huấn về Giám sát và Đánh giá Lồng ghép giới trong các chương trình can thiệp HIV cho Phụ nữ sử dụng ma túy (01/2018).