Quyết định 786 của Bộ Y Tế về Hướng dẫn can thiệp ATS

Ngày 01/03/2019, Bộ Y tế có Quyết định số 786 /QĐ-BYT Ban hành Hướng dẫn can thiệp lạm dụng ma túy tổng hợp dạng Amphetamine.

Nhằm giúp các cán bộ y tế, nhân viên xã hội và các bên cung cấp dịch vụ có liên quan trang bị các kiến thức và hiểu biết về can thiệp cho những người lạm dụng ATS, Cục Phòng, chống HIV/AIDS đã được Bộ Y tế giao là đơn vị đầu mối phối hợp với các Viện nghiên cứu, Trường Đại học và chuyên gia quốc tế để xây dựng Hướng dẫn can thiệp lạm dụng ma túy dạng Amphetamine

Hướng dẫn này bao gồm các nội dung về Tổng quan về ma tuý tổng hợp dạng ATS và các can thiệp; Sàng lọc, đánh giá ban đầu và chẩn đoán lạm dụng ATS; Các biện pháp can thiệp tâm lý và hành vi; Điều trị các rối loạn tâm thần trên bệnh nhân lạm dụng ATS; Can thiệp trên một số bệnh nhân đặc thù; Hỗ trợ xã hội với người sử dụng ma tuý tại cộng đồng…

 

Hiện tại trên thế giới, chưa có một giải pháp can thiệp nào thật sự hữu hiệu với người lạm dụng ATS mà cần một giải pháp tổng thể bao gồm các can thiệp về tâm lý xã hội và các liệu pháp điều trị giúp giảm các tác động không mong muốn với cả người sử dụng ATS cũng như với cộng đồng.